"Μη κάνεις σε αυτούς που σ´αγαπούν ότι σου έκαναν αυτοί που αγάπησες."
(via teo—-96)

supsass:

can i sell my feelings on ebay i don’t want them anymore

teencry:

i remember song lyrics from my favorite songs 5 years ago but i don’t remember what i learned in school yesterday

hqlines:

Not ours! Contact if yours!

hqlines:

Not ours! Contact if yours!